logo

Kyseliny a zásady

I. - úvodní informace
Název:
Kyseliny a zásady
Předmět:
Chemie
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák ví, co jsou kyseliny. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
  • Zná zásady bezpečnosti práce s kyselinami. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- počítač
- dataprojektor
- pracovní sešit
- interaktivní test
- videoukázka

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- důkaz kyslin pomocí roztoku lakmusu, reakce roztoků kyselin s hořčíkem - videoukázky
- vysvětlení učiva
- zápis do sešitu
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kyselina chlorovodíkováhydrogen chloride acid ikona zvuk
roztoksolution ikona zvuk
žaludekstomach ikona zvuk
štiplavý zápachpungent smell ikona zvuk
ochranné rukaviceprotective gloves ikona zvuk
Při práci s dráždivými látkami používej ochranné rukavice.When working with irritant substances use protective gloves. ikona zvuk
Kation má kladný elektrický náboj.Cation possesses a positive electric charge. ikona zvuk
kyselinaacid ikona zvuk
kationcation ikona zvuk