logo

Alkoholy

I. - úvodní informace
Název:
Alkoholy
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s vybranými zástupci alkoholů [Žák dokáže vyjmenovat zástupce alkoholů, jejich vlastnosti a použití]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými pojmy k danému tématu [Žák dokáže správně reagovat a zapsat správný vzorec]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka spojená s pokusy a videoprojekcí
  • Rozhovor na dané téma
Učební pomůcky:
stavebnice molekulových vzorců
kapesník
líh
lihový kahan
zápalky
glycerol
videoprojektor

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zápis do třídní knihy
Cíl hodiny
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Výklad je doplněn o videoprojekci (ze souboru kazet Chemie názorně - Alkoholy) a pokusy (nehořlavý kapesník, hoření lihu).
Následuje diskuse na téma alkoholické nápoje.
Závěr
Žáci reagují na anglické pokyny a píší vzorce alkoholů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
strukturní vzorecstructural formula ikona zvuk
molekulový vzorecmolecular formula ikona zvuk
vzorec (chemický)formula ikona zvuk
uhlovodíkový zbytekhydrocarbon rest ikona zvuk
názevname / term ikona zvuk
zástupcerepresentative ikona zvuk
methanol (mimo chemii dle PČP metanol)methanol ikona zvuk
ethanol (mimo chemii dle PČP etanol)ethanol ikona zvuk
glycerolglycerol ikona zvuk
Napiš vzorec.Write the formula. ikona zvuk
hydroxylová skupinahydroxyl group ikona zvuk