logo

Halogenderiváty

I. - úvodní informace
Název:
Halogenderiváty
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s významnými zástupci halogenderivátů [Žák zná nejvýznamnější využití halogenderivátů]
  • Objasnit tvorbu názvů [Žák umí vytvořit název ze vzorce a naopak]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými výrazy k tématu [Žák dokáže anglické výrazy správně vyslovit a přeložit do češtiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Rozhovor
  • Práce s učebnicí
Učební pomůcky:
stavebnice molekulových vzorců
počítač
dataprojektor
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zápis do třídní knihy
Cíl hodiny
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Pomocí stavebnice modelů organických látek učitel vyvozuje vzorce halogenderivátů a jejich názvy. Následuje diskuze o jejich využití. V učebnici si žáci přečtou zajímavosti o halogenderivátech. Do sešitů si k českým pojmům zapisují i anglické. K anglickým pojmům je puštěna jejich výslovnost.
Závěr
Při opakování se žáci snaží anglické pojmy správně vyslovovat. Na závěr se pokusí anglická slovíčka přeložit do češtiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
halogenderivátyhalogen derivatives ikona zvuk
uhlovodíkový zbytekhydrocarbon rest ikona zvuk
látky zdraví škodlivésubstances harmful to health ikona zvuk
fluorfluorine ikona zvuk
chlórchlorine ikona zvuk
brombromine ikona zvuk
výroba plastůproduction of plastics ikona zvuk
látky plynné, kapalné, pevnégaseous, liquid and solid substances ikona zvuk
insekticidyinsecticides ikona zvuk
charakteristická skupinacharacteristic group ikona zvuk