logo

Zdroje uhlovodíků

I. - úvodní informace
Název:
Zdroje uhlovodíků
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zdroje uhlovodíků - ropa, uhlí a zemní plyn [Žák vyjmenuje zdroje uhlovodíků a jejich vlastnosti]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žák ovládá anglické pojmy pro ropu, uhlí , zemní plyn a pro jejich skupenství [Žák k českým názvům přiřadí anglické pojmy ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • rozhovor s žáky na dané téma
Učební pomůcky:
vzorky uhlí
počítač
dataprojektor
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině.
Anglické pojmy jsou napsány na tabuli a pomocí počítače si žáci poslechnou jejich výslovnost.
Závěr
Žáci doplní tabulku - k ropě, uhlí a zemnímu plynu doplní jejich anglické názvy a skupenství.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uhlícoal ikona zvuk
ropacrude oil ikona zvuk
zemní plynnatural gas ikona zvuk
hnědé uhlíbrown coal ikona zvuk
plyngas ikona zvuk
kapalina, tekutinaliquid ikona zvuk
pevná látkasolid matter ikona zvuk
frakční destilace ropythe fractional distillation of crude oil ikona zvuk
palivofuel ikona zvuk
benzinpetrol ikona zvuk poznamka