logo

Katalyzátory

I. - úvodní informace
Název:
Katalyzátory
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základní vymezení pojmů katalyzátor, inhibitor, stabilizátor, katalytický jed, jejich význam v průběhu chemických reakcí [Odpovědi na dané otázky]
  • Příklady katalyzovaných výrob [Žáci uvedou příklady katalyzátorů, se kterými se setkali ve výuce chemie.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu [Písemný test]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad učitele
  • experiment
  • rozhovor se žáky
Učební pomůcky:
zkumavka nebo baňka, peroxid vodíku, burel, špejle, kahan
obrázek automobilového katalyzátoru (učebnice)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Absence
Cíl hodiny - napsat na tabuli česky i anglicky
Hlavní část
Žáci se v průběhu výkladu nového učiva (lze využít dosavadní zkušenosti žáků) seznamují s novou slovní zásobou, kterou zapisují do sešitu. Při demonstraci pokusu lze se žáky zopakovat již probrané výrazy pro použité laboratorní pomůcky a chemikálie.
Závěr
Krátký test na nová nová anglická slovíčka, společná kontrola.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zkumavkatest tube ikona zvuk
baňka (nádoba)flask ikona zvuk
Katalyzátory ovlivňují rychlost chemické reakce.catalysts influence the rate of chemical reaction ikona zvuk
automobilové katalyzátorycar catalyzers ikona zvuk
Uveď příklad na využití v praxi.Give an example of practical application. ikona zvuk
katalyzátorycatalysts ikona zvuk
Připrav a dokaž kyslík.Make and prove oxygen. ikona zvuk
rozklad kyslíkatých látekdecomposition of oxygen containing substances ikona zvuk
špejleskewer ikona zvuk
inhibitor, inhibitoryinhibitor, inhibitors ikona zvuk
stabilizátor, stabilizátorystabilizer, stabilizers ikona zvuk poznamka
katalytické jedycatalytic poisons ikona zvuk