logo

elektrolýza

I. - úvodní informace
Název:
elektrolýza
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s principem elektrolýzy [Žák popíše princip a průběh elektrolýzy]
  • Seznámit s využitím elektrolýzy v praxi [Žák jmenuje příklady použití elektrolýzy např.výroba některých kovů, galvanické pokovování]
Jazykové cíle a ověření:
  • vybraná slovní zásoba v angličtině [žák rozumí anglickým pojmům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • forntální výuka, experiment
Učební pomůcky:
Souprava na elektrolýzu

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, pokyn k sednutí, absence v angličtině.
Cíl hodiny napsat česky i anglicky na tabuli.
Hlavní část
Výklad probíhá v češtině, přičemž jsou některé pojmy řečeny i psány dvoujazyčně.
Závěr
žák do nákresu pokusu elektrolýzy NaCl doplní anglické výrazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
elektroda, elektrodyan electrode, electrodes ikona zvuk
solný roztok (fyziologický roztok)saline ikona zvuk
Roztok soli obsahuje velký počet kladných a záporných iontů.A solution of salt contains a large quantity of positive and negative ions. ikona zvuk
produktyproducts ikona zvuk
elektrolýzaelectrolysis ikona zvuk
elektrolýza vodyelectrolysis of water ikona zvuk
elektrodaelectrode ikona zvuk
anodaanode ikona zvuk
katodacathode ikona zvuk
elektrolytelectrolyte ikona zvuk