logo

uhlovodíky

I. - úvodní informace
Název:
uhlovodíky
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se skupinou oragnických látek zvaných uhlovodíky [žák popíše stavbu uhlovodíku]
  • rozdělit typy uhlovodíků dle typu řetězce [žák pozná rozvětvený a nerozvětvený uhlovodíkový řetězec]
  • rozdělit uhlovodíky dle typu vazby v řetězci [žák na základě struktury rozdělí alkany, alkeny,alkyny a aromáty]
Jazykové cíle a ověření:
  • Pokyny v angličtině [žák rozumí pokynům]
  • Vybraná slovní zásoba [žák rozumí a pojmenuje uhlovodíky v angličtině]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, skupinová práce
Učební pomůcky:
kartičky s anglickými názvy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a seznámení s cílem hodiny v angličtině, nadpis na tabuli oboujazyčně.
Hlavní část
Výklad v češtině s anglickými výrazy pro jednotlivé skupiny uhlovodíků napsanými na tabuli. Ukázka různých typů uhlovodíků dle vazby, dle řetězce.
Závěr
Učitel rozdá studentům připravený pracovní list s různými typy uhlovodíků a studenti ve skupinkách, k nim přiřazují anglické názvy jejich typů, dle řatězce, dle vazby

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uhlovodíkyhydrocarbons ikona zvuk
alkanyalkanes ikona zvuk
alkenyalkenes ikona zvuk
alkynyalkynes ikona zvuk
arenyarenes ikona zvuk
methan (mimo chemii dle PČP metan)methane ikona zvuk
ethan (mimo chemii dle PČP etan)ethane ikona zvuk
propanpropane ikona zvuk
butanbutane ikona zvuk
ethenethene / ethylene ikona zvuk
Téma dnešní hodiny je...The topic of today's lesson is ... ikona zvuk
Co jsme se učili poslední hodinu?What did we learn in the last lesson? ikona zvuk
naftalennaphthalene ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
benzenbenzene ikona zvuk