logo

Směsi

I. - úvodní informace
Název:
Směsi
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Směsi a jejich typy [žák vyjmenuje typy směsí]
  • pozná podle složení o jakou směs se jedná [vysvětlí rozdíly ve složení jednotlivých typů směsí]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žák ovládá názvy skupenství látek v angličtině [žák přiřadí správný anglický výraz]
  • Rozumí pokynům [vykoná pokyn]
  • Ovládá vybranou slovní zásobu []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, experiment,
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
POzdrav a pokyny v angličtině.
Seznámení s problematikou v češtině.
Hlavní část
Názorná ukázka různých typů směsí a jejich přípravy. Výklad probíhá v českém jazyce.
Učitel na tabuli píše názvy v češtině i v angličtině.
Závěr
Na závěr učitel vyzve žáky, aby správně přiřadili anglické výrazy, k jednotlivým směsím, připravených v hodině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
roztoksolution ikona zvuk
plyngas ikona zvuk
kapalina, tekutinaliquid ikona zvuk
pevná látkasolid matter ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
suspenzesuspension ikona zvuk
emulzeemulsion ikona zvuk
aerosolaerosol ikona zvuk
Směsi jsou látky, které obsahují dvě nebo více složek.Blends/Mixtures are substances containing two or more ingredients. ikona zvuk
Dobrý den, paní učitelko.Good morning, Miss. Good afternoon, Miss. ikona zvuk poznamka
směsimixtures / mixes / blends ikona zvuk
mlhafog ikona zvuk
dýmsmoke ikona zvuk