logo

Periodická tabulka prvků

I. - úvodní informace
Název:
Periodická tabulka prvků
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žák se seznámí s periodickou tabulkou prvků a její stavbou [vysvětlí pojmy perioda a skupina]
  • vyhledá hodnoty protonových čísel u vybraných prvků [přečte správně protonové číslo vybraných prvků]
  • uvědomí si z čeho jsou odvozeny značky prvků []
Jazykové cíle a ověření:
  • pojmenuje některé prvky v angličtině []
  • ovládá vybraná slovíčka []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
kartičky značek prvků, PSP

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a pokyn k sednutí v angličitně.

Hlavní část
Poté výklad v češtině (historie objevu PSP, objevitel, rozdělení PSP, kovy, polokovy, nekovy)
Značky některých vybraných prvků (název prvků v češtině a v angličtině)
Závěr
Studenti k značkám prvků přiřazují anglické i české názvy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kovymetals ikona zvuk
nekovynon-metals ikona zvuk
polokovysemimetals ikona zvuk
vodíkhydrogen ikona zvuk
dusíknitrogen ikona zvuk
chemický prvekchemical element ikona zvuk
periodická tabulka prvkůperiodic table of the elements ikona zvuk
skupinagroup ikona zvuk
periodaperiod ikona zvuk
chlórchlorine ikona zvuk
železoiron ikona zvuk
alkalické kovyalkali metals ikona zvuk
těžké kovyheavy metals ikona zvuk
objevitela discoverer ikona zvuk
vápníkcalcium ikona zvuk