logo

Laboratorní pomůcky

I. - úvodní informace
Název:
Laboratorní pomůcky
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poznat a pojmenovat základní laboratorní pomůcky [Žáci přiřadí k obrázku v pracovním listě názvy pomůcek a podle čísel je zapíšou do přiložené křížovky s tajenkou.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy pro vybrané laboratorní pomůcky [Křížovka, osmisměrka s anglickými názvy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • ukázky chemického skla a dalších laboratorních pomůcek
  • nákres a popis do sešitu
Učební pomůcky:
vybavení chemické laboratoře
pracovní listy s obrázky pomůcek a křížovkami
sešit

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny - česky i anglicky
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vyučující ukazuje jednotlivé laboratorní pomůcky, uvede jejich název, u vybraných uvede i výraz v angličtině a napíše ho na tabuli. Žáci provedou do sešitů nákres a popis.
Závěr
Žáci ve skupinách doplňují k obrázkům v pracovních listech české (u některých mohou i anglické) názvy a podle čísel je zapíšou do křížovky. Jiná skupina zapisuje do jiné křížovky anglické výrazy pro laboratorní pomůcky. Za domácí úkol mohou zájemci vytvořit osmisměrku s uvedenými výrazy a spolužáci v další hodině v rámci opakování slovíčka vyhledat.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kádinkabeaker ikona zvuk
zkumavkatest tube ikona zvuk
odměrný válecgraduated/measuring cylinder ikona zvuk
baňka (nádoba)flask ikona zvuk
ochranné brýleprotective goggles ikona zvuk
ochranné rukaviceprotective gloves ikona zvuk
ochranný štítprotective shield ikona zvuk
nálevkafunnel ikona zvuk
nesvítivý plamen kahanunon-luminous flame of the burner ikona zvuk
dělící nálevkaseparation funnel ikona zvuk
kahanopen burner ikona zvuk
krystalizační miskacrystallization dish ikona zvuk
laboratorní váleclaboratory cylinder ikona zvuk
odsávací baňkasuction flask ikona zvuk
Petriho miskaPetri dish ikona zvuk
promývací baňkawasher ikona zvuk