logo

Aromatické uhlovodíky

I. - úvodní informace
Název:
Aromatické uhlovodíky
Předmět:
Chemie
Autor:
Jan Ferdinand
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit studentům pojem aromatické uhlovodíky,jejich dělení. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s vybranými anglickými výrazy. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
Výklad probíhá v českém jazyce. Učitel píše vybrané výrazy anglicky na tabuli a studenti je vyslovují.
Areny Arena
Aromatické uhlovodíky Aromatic hydrocarbons
Cyklické uhlovodíky Cyclic hydrocarbons
Monocyklické uhlovodíky Monocyclic hydrocarbons
Plycyklické uhlovodíky Polycyclic hydrocarbons
Vícejaderné areny Multinucleated arena
Významné areny Important arena
Kapaliny Liqid
Pevné látky Solids
Benzen Benzen
Naftalen Naphthalene
Toluen Toluene
Vinylbenzen Vinylbenzene
Styren Styrene

Areny jsou cyklické uhlovodíky. _______________________ are ____________________________________. Dělíme je podle poštu jader na monocyklické a polycyklické. Wee divide them by the number of cores
on the ____________________________ and _________________________. Monocyklické areny jsou kapaliny nebo pevné látky. ________________________________________ are _______________________
or ______________________________________. Mezi významné areny patří benzen, naftalen,toluen vinylbenzen, styren. Among the ________________________ include _______________________, _______________,
____________________, _______________________, _________________________.
Závěr
Studenti dostanou pracovní list a přeloží v něm vybrané výrazy

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.