logo

Uhlovodíky

I. - úvodní informace
Název:
Uhlovodíky
Předmět:
Chemie
Autor:
Jan Ferdinand
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s pojmem uhlovodíky a jejich rozdělením. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s anglickými pojmy []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdravení a seznámení s cílem hodiny
Hlavní část

Uhlovodíky Hydrocarbons
Alkany Alkanes
Alkeny Alkenes/ olefins
Alkyny Alkynes
Areny Aromatic hydrocarbons
Methan Methane
Ethan Ethane
Propan Propane
Butan Butane
Ethen Ethene / ethylene
Naftalen Naphthalene
Benzen Benzene


Přiřaď k anglickým názvům vzorce :


Methane

Ethane

Propane

Butane

Ethene

Benzene

Naphthalene


Doplň anglické výrazy do textu:

Sloučeniny uhlíku a vodíku, ve kterých je uhlík čtyřvazný se anglicky nazývají ____________________________.
Dělíme je podle typu vazby, které obsahují. Uhlovodíky s jednoduchými vazbami jsou ________________________.
Těm, co obsahují dvojnou vazbu se říká _____________________.
Ty co mají v molekule trojnou vazbu se říká ________________________.
Pokud se pravidelně v cyklickém a planárním uhlovodíku střídá dvojná vazba s jednoduchou, jedná se o _______________________________.
Dvěě kondenzovaná benzenová jádra vytváří uhlovodík zvaný ___________________________.
Závěr
Studenti dostanou pracovní list a přeloží v něm vybrané výrazy.

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.