logo

Bezkyslíkaté kyseliny

I. - úvodní informace
Název:
Bezkyslíkaté kyseliny
Předmět:
Chemie
Autor:
Jan Ferdinand
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Cílem hodiny je objasnit studentům pojem kyselina a jejich rozdělení. Objasnění pojmu bezkyslíkaté kyseliny. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Porozumět pokynům a seznámit studenty s vybranými anglickými výrazy []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.Učitel píše vybrané výrazy anglicky na tabuli.Kyseliny - Acids Kyseliny jsou sloučeniny mající kyselou povahu. ____________ are _____________ having an acid nature. Štěpí se na kation
Sloučeniny - Compounds vodíku a anion kyselinného zbytku. ______________________ the _______________________ and ___________ acidic rest.Rozlišujeme
Štěpí se - Cleaved bezkyslíkaté, kyslíkaté, anorganické a organické kyseliny. We distinquish between ______________________, oxygen, inorganic,
Kation vodíku - Hydrogen cation and organic _______________. Bezkyslíkaté kyseliny jsou halogenkyseliny, kyselina kyanovodíková. ____________________________
Anion - Anion are ________________________, _______________________________.
Bezkyslíkaté kyseliny - Oxygen- free acids
Halogen kyseliny - Halogens acids
Kyselina kyanovodíková- Hydrocyanid acid
Halogeny - Halogens
Molekula - Molecule
Závěr

Studenti dostanou pracovní listy a přeloží v něm vybrané výrazy a věty.Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.