logo

Uhlovodíky

I. - úvodní informace
Název:
Uhlovodíky
Předmět:
Chemie
Autor:
Jan Ferdinand
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Cílem hodiny je seznámit studenty se základními uhlovodíky [Cílem studentů je seznámit studenty se základními uhlovodíky]
Jazykové cíle a ověření:
  • Porozumět pokynům [Seznámit studenty s vybranými anglickými výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a pokyn k sednutí. Seznámení s cílem hodiny
Hlavní část


Uhlovodíky - Hydrocarbons Přelož:

Názvosloví- Nomenclature Uhlovodíky patří mezi organické sloučeniny. _____________________________ are amongthe organic compound.

Jednoduchá vazba - Single bond Uhlovodíky mohou tvořit přímý, větvený nebo cyklický řetězec. ________________________ can form a ______________.

Přímý řetězec - Straigt chain which have in their ________________ is always a ________________________.

Větvený řetězec - Branched chain Názvosloví : methan, ethan, prophan, butan, penthan, hexan. _________________: ___________________,

Cyklický řetězec - Cyklic chain __________________, __________________, ________________, _____________________, __________________.

Alkany - Alkanes

Alkeny - Alkenes / Oleofins

Alkyny - Alkynes

Areny - Aromatic hydrocarbons

Methan - Methane

Ethan - Ethane

Prophan - Propane

Buthan - Butane

Penthan - Pentane

Hexan - Hexane

Závěr
Studenti dostanou pracovní listy a přeloží v něm vybrané výrazy

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.