logo

Jan ferdinand

I. - úvodní informace
Název:
Jan ferdinand
Předmět:
Chemie
Autor:
Jan Ferdinand
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Cílem hodiny je objasnit studentům spojení chemického průmyslu s ostatními odvětvími průmyslu [Cílem hodiny je objasnit studentům spojení chemického průmyslu s ostatními odvětvími průmyslu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Porozumět pokynům [Seznámit studenty s vybranými anglickými výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a pokyn k sednutí.Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v Českém jazyce. Učitel píše vybrané výrazy anglicky na tabuli.
Chemický průmysl - Chemical Industry. Chemický průmysl v ČR Chemical.Industry of the Czech republic.Energetika - Energetics.Strojírenství- Engineering.Hutnictví- Metallurgy.
Textilní průmysl-Textile Industry.Automobilový průmysl- Automotiv Industry.Sklářský průmysl-Glass Industry. Keramický průmysl-Ceramic Industry.Zdroj surovin-Source material.
Odvětví-Sectors.Výrobky-Products.
Chemický průmysl je závislý na zdoji surovin._________________ is dependent on ____________.Chemický průmysl dělíme na mnoho odvětví._____________diveded into many_______________.
Jsou to ________________________________________________.They are_______________________________________________.Výrobky jsou soustředěny do významných oblastí v ČR, např.Ostrava,
Pardubice,atd.__________________________ is(are) concentrated in major areas in ____________________,for exemple Ostrava,Pardubice ,etc.
Závěr
Studenti dostanou pracovní listy a přeloží v něm vybrané výrazy a věty

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.