logo

Objasnění spojení chemického průmyslu s ostatními odvětvími

I. - úvodní informace
Název:
Objasnění spojení chemického průmyslu s ostatními odvětvími
Předmět:
Chemie
Autor:
Jan Ferdinand
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Cílem hodiny je objasnit studentům spojení chemického průmyslu s ostatními odvětvími průmyslu []
Jazykové cíle a ověření:
  • Porozumět pokynům []
  • Seznámit studenty s vybranými anglickými výrazy []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Good morning,pupis! Today, ve are going to deal whith Chemical industry Czech republic.
Hlavní část
Hlavní část hodiny probíhá v Českém jazyce. Učitel píše vybrané výrazy anglicky na tabuli
Závěr
Studenti dostanou pracovní listy a přeloží v něm vybrané výrazy a věty

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.