logo

kyslík a jeho sloučeniny

I. - úvodní informace
Název:
kyslík a jeho sloučeniny
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky se základními vlastnostmi kyslíku [Žák vyjmenuje základní vlastnsoti kyslíku]
  • příprava kyslíku v laboratoři (džin z láhve, termický rozklad manganistanu draselného) [Žák vysvětlí výsledek pokusu a dokáže přítomnost kyslíku rozžhavenou špejlí ]
  • Seznámit žáky s sloučeninami kyslíku (oxidy, peroxid vodíku, voda) [Žák vyjmenuje sloučeniny kyslíku ]
  • []
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Vybraná slovní zásoba k tématu [Žák používá uvedené výrazy při výkladu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • experiment, frontální výuka
Učební pomůcky:
KMnO4, peroxid vodíku, špejle

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, pokyn k posazení a absence v angličtině.
Cíl hodiny napsat anglicky na tabuli, česky i anglicky říct.
Hlavní část
Výklad o kyslíku probíhá v češtině, přičemž určité výrazy jsou řečeny a psány i v angličtině.
Experiment: rozklad peroxidu manganistanem (džin z láhve), komentován učitelem.
Experiment2: termický rozklad manganistanu (provádí vybraný žák s učitelem).Zasune špejli do "praskající" reakční směsi.
Závěr
Při opakování žáci uvádí i anglické pojmy, které byly napsány na tabuli a rozumí anglickým výrazům, které kantor používá.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kyslíkoxygen ikona zvuk
oxidyoxides ikona zvuk
Připrav a dokaž kyslík.Make and prove oxygen. ikona zvuk
peroxid vodíkuhydrogen peroxide ikona zvuk
volný kyslíkfree oxygen ikona zvuk
rozklad kyslíkatých látekdecomposition of oxygen containing substances ikona zvuk
kyslík rozpuštěný ve voděoxygen dissolved in water ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
Kyslík tvoří dvouatomové a tříatomové molekuly.Oxygen is made up of biatomic and triatomic molecules. ikona zvuk
hořeníburning ikona zvuk poznamka