logo

Halogeny

I. - úvodní informace
Název:
Halogeny
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se skoupinou prvků jménem halogeny [Žák vyjmenuje skupinu prvků zvanou halogeny a ovládá jejich značky]
  • seznámit se základními vlastnostmi [Žák popíše zákaldní vlastnosti těchto látek]
  • Významné sloučeniny a jejich použití [Žák jmenuje významné sloučeniny halogenů a jejich použití ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vybraná slovní zásoba [Žák rozumí anglickým pojmům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Video, frontální výuka
Učební pomůcky:
video o halogenech, PSP

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, pokyn, absence v angličtině.
Cíl hodiny na tabuli česky i anglicky
Vytyčení halogenů v PSP
Hlavní část
Výklad s videoukázkou o halogenech. Anyglické pojmy psány během toho na tabuli.
Závěr
při opakování učiva žáci používají anglické výrazy (názvy halogenů, vlastnosti, použití)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Téma dnešní hodiny je...The topic of today's lesson is ... ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
plyngas ikona zvuk
kapalina, tekutinaliquid ikona zvuk
halogenidyhaloids ikona zvuk
plynné skupenstvígaseous state ikona zvuk
Mezi halogeny patří...Halogens include ... ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
halogenyhalogens ikona zvuk
DěkujiThank you. ikona zvuk
Halogeny mají v halogenidech oxidační číslo rovno mínus jedna.Halogens in halogenides have the oxidation number minus one. ikona zvuk
žíravinacaustic ikona zvuk
jedovatý plynpoisonous gas ikona zvuk
Vpravo nahoře si nad halogen napíšeme římskou číslicí mínus jedna.We will write the roman number minus 1 on the right above the halogen. ikona zvuk
Které prvky patří mezi halogeny?Which elements belong to halogens? ikona zvuk