logo

Vodík

I. - úvodní informace
Název:
Vodík
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s vlastnostmi vodíku [žák vyjmenuje vlastnosti vodíku]
  • seznámit žáky se sloučeninami vodíku - voda, peroxid vodíku [žák vyjmenuje sloučeniny vodíku]
  • Seznámit žáky s využitím vodíku a jeho sloučenin [žák uvádí použití vodíku]
Jazykové cíle a ověření:
  • vybraná slovní zásoba v angličtině [žák přiřadí správný anglický výraz]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • forntální výuka, experiment
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, absence a pokyny v angličtině.
nadpis na tabuli česky i anglicky
Hlavní část
Práce s PSP, zařazení vodíku mezi nekovy
Výklad v češtině.
Vlastnosti demonstrovány na experimentu.(hořlavé bubliny)
Závěr
žák přiřadí anglické názvy k vlastnotem, které vodík vykazuje

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nekovynon-metals ikona zvuk
vodíkhydrogen ikona zvuk
Vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru.Hydrogen is the most widespread element in the universe. ikona zvuk
provést pokuscarry out an experiment ikona zvuk
Jakou značku má vodík?What is the symbol of hydrogen? ikona zvuk
Popiš následující pokus.Describe the following experiment. ikona zvuk
sloučeninycompounds ikona zvuk
Nejmenší jádro má atom vodíku.The atom of hydrogen has the smallest nucleus. ikona zvuk
vyrábětproduce ikona zvuk
Mezi významné nekovy patří...The elements regarded as important non-metals are.... ikona zvuk
Vodík je lehčí než vzduch.Hydrogen is lighter than air. ikona zvuk