logo

Orientace v partituře

I. - úvodní informace
Název:
Orientace v partituře
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět se orientovat v notovém zápisu, znát nejznámější hudební značky a rozumět jejich významu. [Popsat a pojmenovat notové značky v konkrétní písni.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát anglické výrazy pro noty a notové značky. [Doplnit pracovní list s obrázky hudebních značek anglickými názvy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce, prezentace skupin
Učební pomůcky:
nakopírovaný notový zápis písně (Já, písnička 4. díl, Cheb 2007), nakopírované pracovní listy, balicí papír většího formátu, fixy na papír, tabule, fixy na tabuli

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky. Učitel náváže na předchozí hodiny týkající se znění hudby (učivo o hlasivkách), ať už pomocí nástrojů nebo lidského hlasu. Jak se hudba zapíše, aby ji mohl hudebník nebo zpěvák interpretovat?
Hlavní část
Učitel studentům rozdá list s vhodnou nakopírovanou písní. (V našem případě se jednalo o píseň od Anety Langerové "Hříšná těla, křídla motýlí" - vyskytuje se zde mnoho příkladů hudebního označení.
Anglicky řekne, aby se studenti rozdělili do tří skupin a v předložených notách písně našli všechny hudební značky, které pak fixem namalují na list balicího papíru a pokusí se je správně nazvat (zadání ihned zopakuje i česky). Asi po deseti minutách pak zástupci skupiny připevní svůj plakát na tabuli. Učitel mezitím zapíše na tabuli anglické výrazy pro jednotlivé hudební značky. Poté společně se studenty analyzuje, které značky byly kterou skupinou nalezeny - studenti se pomocí tabule pokusí anglicky sdělit, co v notovém zápise objevili.
Závěr
Na závěr se uvedenou píseň studenti naučí i zpívat nebo si ji poslechnou. Vyplní pracovní list, kde jsou značky již namalovány, a mají doplnit anglický název.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
basový klíčbass clef ikona zvuk
pomlka celáwhole rest ikona zvuk poznamka
pomlka půlováhalf rest ikona zvuk poznamka
pomlka čtvrťováquarter rest ikona zvuk poznamka
pomlka osminováeight rest ikona zvuk poznamka
takt, taktya bar, bars ikona zvuk
houslový klíčtreble clef ikona zvuk
notová osnovamusic staf, stave ikona zvuk
pomlkarest ikona zvuk
bé - hudební značkaflat - musical symbol ikona zvuk
dvoudobý taktduple metre / duple time ikona zvuk
křížek - hudební značkasharp - musical symbol ikona zvuk
třídobý taktthree four time ikona zvuk
taktová čárabar line ikona zvuk
triola, triolya triplet, triplets ikona zvuk
Legato znamená vázaně.Legato means connected. ikona zvuk
Notová osnova se skládá z pěti linek a čtyř mezer.The staff consists of five lines and four gaps. ikona zvuk
hudební značkamusic sign ikona zvuk
kytarová značkaguitar sign ikona zvuk