logo

Populární hudba 50. a 60. let 20. století II

I. - úvodní informace
Název:
Populární hudba 50. a 60. let 20. století II
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Utřídit si informace o vývoji populární hudby ve 20. století s důrazem na rock jako pramen vzniku dalších žánrů. [Doplnění časové přímky]
Jazykové cíle a ověření:
  • Poznat anglické názvy důležitých pojmů objevujících se v tomto tématu. [Překlad části hesla "rock" z Wikipedie]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • studentská prezentace, dialog se studenty, kvíz, práce s časovou přímkou, poslech ukázek, skupinová práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, PC, tabule, fix, nakopírované papíry s kvízem a časovou přímkou

Popis hodiny
Úvod
Úvod hodiny, pozdrav, organizační záležitosti. Anglicky je uvedeno téma hodiny.
Opakování a připomenutí informací z minulé hodiny, uvedení základních pojmů - rock and roll, big beat, rythm and blues, rockabilly, country - z nich je vyvozena podstata rocku.
Hlavní část
Následuje prezentace vytvořená studentem, která byla zadána v minulé hodině - informace o hlavních rockových skupinách 60. let, ukázky. Během studentova výkladu učitel vždy napíše na tabuli anglický překlad důležitého slova, které právě zaznělo (tuto část je třeba se studentem dopředu připravit, aby se objevily důležité pojmy). Po zaznění ukázek následuje diskuse se studenty o jejich poslechových zkušenostech. Učitel shrne typické znaky rocku s důrazem na hudební pojmy.
Závěr
Učitel promítne část hesla "rock" v angličtině z Wikipedie. Studenti se ve skupinách nebo dvojicích pokusí text přeložit (asi pět minut samostatné práce), poté každá ze skupin prezentuje překlad jedné části nebo souvětí.
Studenti mají do předložené časové přímky doplnit správné názvy jednotlivých žánrů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
elektrická kytaraelectric guitar ikona zvuk
kytarové značkyguitar signs ikona zvuk
buben, bubnya drum, drums ikona zvuk
melodietune ikona zvuk
Vytvořte rytmický doprovod.Make up a rhythmic accompaniment. ikona zvuk
prezentace na počítačipowerpoint presentation ikona zvuk
hudební nahrávkamusic record ikona zvuk
hudební doprovodmusical accompaniment ikona zvuk
člen kapelya member of the band ikona zvuk
éra rockuera of rock ikona zvuk
čtyřdobý taktquadruple time ikona zvuk
kytarové sóloguitar solo ikona zvuk