logo

Hlasivky

I. - úvodní informace
Název:
Hlasivky
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poučení o vzniku hlasu a tónu a o stavbě hlasového ústrojí. [Popsat obrázek správnými názvy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglicky pojmy popisující hlasové ústrojí a vznik hlasu. [Doplnit do obrázku anglické názvy (vybrat z nabídky možností).]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • řízený rozhovor, vyplnění pracovního listu, praktické ukázky
Učební pomůcky:
pracovní list, tabule, fixa

Popis hodiny
Úvod
Úvod hodiny, pozdrav anglicky. Přání do nového roku - anglicky.
Motivace k tématu - otázky, v jakých situacích v životě potřebujeme správnou funkci hlasu.
Hlavní část
Učitel vede dialog se studenty - otázky: Kde vzniká hlas? Ukažte, kde myslíte, že máte hlasivky? Jak tvorba hlasu probíhá? Kam jde vzduch z plic? Jak bychom měli správně dýchat? Kam se pak šíří tón utvořený v hlasivkách? Víte, že máte v hlavě dutiny? Prostřednictvím těchto a podobných otázek učitel postupně popíše stavbu hlasového ústrojí a vznik hlasu, výklad doprovází postupným dokreslováním jednotlivých částí obrázku hlavy a hrudníku (nakreslí schematicky plíce, bránici, průdušnici, krk s hlasivkami, směr pohybu vzduchu a šíření hlasu do rezonančních dutin apod.). V průběhu výkladu učitel na tabuli vždy ke každému důležitému pojmu zapisuje anglický název. Studenti prakticky zkoušejí správný nádech s vyklenutím bránice, rozlišují jednotlivé typy dýchání, dotykem si ověří vibraci v hlasivkách, při zpěvu brumenda sledují rezonanci v dutichách na hlavě a v nose. Učitel sleduje a opravuje reakce studentů. Studenti si vyzkouší některá hlasová cvičení.
Závěr
Studenti dostanou pracovní list - obrázek postavy, kde jsou některé části těla označeny čísly. Mají napsat všechny výrazy, které by k danému číslu mohly patřit (může jich být i více). Z předložené nabídky slov na pracovním listu vyberou správné anglické výrazy k jednotlivým číslům.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zvuksound ikona zvuk
hlasivkyvocal chords ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
hlavový tónhead tone ikona zvuk
zpívat brumendohum ikona zvuk
Kde jsou umístěny hlasivky?Where are the vocal cords located? ikona zvuk
plícelungs ikona zvuk
ústní dutinaoral cavity ikona zvuk
rezonanceresonance ikona zvuk
artikulacearticulation ikona zvuk
Hlasivky jsou rozechvívány vzduchem.Vocal cords are vibrated by airflow. ikona zvuk
lebkaskull ikona zvuk
Nezvedej ramena!Do not shrug your shoulders. ikona zvuk
Bránice se zvedá.The diaphragm contracts. ikona zvuk