logo

Populární hudba 50. a 60. let 20. století I

I. - úvodní informace
Název:
Populární hudba 50. a 60. let 20. století I
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat základní informace o vzniku a vývoji rock ad' rollu a rocku. [Doplnit pracovní list.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Porozumět anglickým výrazům označujícím některé hudební žánry nebo pojmy. [Doplnit pracovní list.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • řízený rozhovor, práce se slovníkem, výklad
Učební pomůcky:
anglické slovníky vždy pro trojici až čtveřici studentů, dataprojektor, CD přehrávač, tabule, karty s českými a anglickými výrazy


Popis hodiny
Úvod
Po úvodním pozdravu a organizačních záležitostech učitel napíše na tabuli následující slova: country and western, rock and roll, rythm and blues, beat, big beat, mersey sound, protest song, evergreen, bluegrass, singl, big beat, LP deska, beetle, rolling stones, folk, underground, hippies, acid music. Ptá se studentů, zda mezi nimi najdou vzájemnou spojitost.
Hlavní část
Studenti utvoří dvojice a mají za úkol zjistit český význam pojmů; mohou použít slovník. Následuje krátký výklad učitele, který propojí české významy slov s rolí a významem těchto pojmů v dějinách populární hudby 20. století. Studenti by si tak měli utvořit představu o důležitých bodech jejích dějinv tomto období. Poté se učitel soustředí na vznik rocku (jeho počátky, ostatní hudební proudy - jeho inspirační zdroje, hudba jako generační vyjádření). Slovo pak dostane student, který má připravenou prezentaci na téma rock and roll doplněnou informacemi o hlavních interpretech. Studenti vyslechnou ukázku slavného hitu Billa Haleyho „Rock around the clock“.
Závěr
Studenti vyplní pracovní list a po stanoveném čase jej společně zkontrolují.
Učitel zadá dalšímu studentovi, aby na příští hodinu připravil prezentaci o dalším vývoji rocku ve 20. století (zejména anglický rock) a vybral vhodnou ukázku.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rocková skupinarock band ikona zvuk
trávagrass ikona zvuk
populární hudbapop music ikona zvuk
hudební žánrmusic genre ikona zvuk
skálarock ikona zvuk
populární zpěvákpop singer ikona zvuk
kapelaband ikona zvuk
nonartificiální hudbanonartificial music ikona zvuk
Jaký je rozdíl mezi artificiální a nonartificiální hudbou?What is the difference between art and non-art music? ikona zvuk
valit seroll ikona zvuk
padesátá a šedesátá létathe 50s and 60s ikona zvuk
nahrávkarecord ikona zvuk