logo

Vánoční hodina

I. - úvodní informace
Název:
Vánoční hodina
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 17
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat známé koledy. [Zkusit zazpívat první sloku některých koled zpaměti.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět anglickým slovům, která se v anglických koledách často vyskytují, aby text byl pro studenty srozumitelnější. [Přeložit text písně The First Noel. Použít některá slova jako součást vánočního nebo novoročního přání. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Individuální práce studentů, řízený rozhovor, poslech, práce s textem
Učební pomůcky:
PC s internetem, dataprojektor, papíry, text písně The First Noel, zpěvníček s koledami nebo zpěvník Já, písnička 2. díl

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, absence – anglicky.
Úvod hodiny – studenti jsou vyzváni, aby anglicky řekli několik vět o tom, co slavíme o Vánocích – mohou vycházet z vět, které použili při převyprávění vánočního příběhu. Tyto motivy se odrážejí i ve vánočních písních a koledách (slova „vánoční píseň“, „koleda“ anglicky napsat na tabuli). Následuje krátké připomenutí o vzniku a významu koled v české kultuře.
Hlavní část
Studenti sledují videonahrávku z www.youtube.com písně The First Noel, kde je možné zároveň s nahrávkou vidět i slova textu. Dostanou papír a mají na něj zaznamenat anglické výrazy, které se podle nich týkají vánočního příběhu (pouze dvě sloky) a případně je i přeložit. Poté je provedena společná kontrola a výrazy jsou anglicky zapsány na tabuli. Hodina pokračuje zpěvem známých českých koled a vánočních písní. Studenti se naučí anglickou koledu The First Noel (lze využít videonahrávky nebo zpívat s klavírním doprovodem.)
Závěr
Na závěr hodiny studenti zkusí zpívat některé známé české koledy zpaměti. Společně a s pomocí učitele se snaží přeložit dvě sloky písně The First Noel. Každý student řekne krátkou anglickou větu jako vánoční nebo novoroční přání, v níž použije některé z probíraných anglických slov vážící se k Vánocům. (Např. I wish you not to be poor.)

Pro přípravu učitele možno využít i následujícího odkazu:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_First_Nowell


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vánoční přáníChristmas greeting ikona zvuk
JežíšekFather Christmas, Santa Claus ikona zvuk
vánoční koledyChristmas carols ikona zvuk
vánoční tradiceChristmas traditions ikona zvuk
koledacarol ikona zvuk
Co je to koleda?What is a carol? ikona zvuk
barokní slohthe Baroque style ikona zvuk
sloka, sloky (písně)a strophe, strophes ikona zvuk
Zpívejte zpaměti.Sing from memory. ikona zvuk
nejznámější koledymost popular carols ikona zvuk
Co slavíme o Vánocích?What do we celebrate at Christmas? ikona zvuk