logo

Betlém

I. - úvodní informace
Název:
Betlém
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s vánočním příběhem a s podstatou slavení Vánoc. [Dramatizace vánočního příběhu - živý betlém]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit studenty anglické výrazy potřebné pro vyprávění příběhu o narození Ježíška. [Pokus studentů vyprávět jednoduchým způsobem příběh anglicky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vyprávění učitele
  • Dramatizace
  • Skupinová práce
Učební pomůcky:
Slovník, Orffovy nástroje, magnetická tabule, karty s připravenými výrazy, prázdné karty, fixa

Popis hodiny
Úvod
Úvodní pozdrav a organizační záležitosti – anglicky.
Navození tématu hodiny, téma "Christmas" napsat na tabuli anglicky, z toho vyvodit postavy objevující se v betlémské scéně.
Hlavní část
Od slova Christmas studenti odvozují jméno Kristus - Ježíšek jako hlavní postavu vánočního příběhu. Následuje volné vyprávění učitele podle základních bodů příběhu popsaného v evangeliích, možno využít i zvukové nahrávky čtení z Bible a vysvětlit některé okolnosti, které vycházejí z dobových skutečností. Učitel se ptá studentů, která slova by považovali za užitečné přeložit do angličtiny, aby pak mohli sami příběh velmi stručně vyprávět (možno využít slovníku a společně si připravit nepředpokládané výrazy). Karty s připravenými výrazy připevní na magnetickou tabuli, příp. dopíše na prázdné karty další slova. Zeptá se studentů, zda mají doma betlém, a zeptá se, jaké postavy se v něm vyskytují. Poté se studenti rozdělí na skupiny tak, aby v jedné skupině bylo asi 10-12 osob, a dostanou za úkol vytvořit svůj vlastní živý betlém – své ztvárnění tohoto příběhu formou živého obrazu. Studenti si rozdělí role, mohou zapojit také zpěv a hru na Orffovy nástroje. Po uplynutí dohodnutého času (asi 20 min) předvedou svůj betlém – učitel jej může vyfotit a vyvěsit pak na nástěnku.
Závěr
Učitel otočí tabuli s anglickými překlady připravených výrazů a požaduje, aby někdo začal vánoční příběh vyprávět anglicky. Každý student zkusí utvořit jednu větu, ostatní mohou napovídat a pomáhat. Nepamatuje-li si nikdo anglický výraz, učitěl sejme kartu z tabule a ukáže ji.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vytvořit scénucreate a stage ikona zvuk
betlémnativity scene ikona zvuk
andělangel ikona zvuk
hvězdastar ikona zvuk
kometacomet ikona zvuk
cestovattravel ikona zvuk
králking ikona zvuk
ovcesheep ikona zvuk
jeskyněcave(s) ikona zvuk
mudrcwise man ikona zvuk poznamka
Vyprávějte příběh podle osnovy.Tell a story following a structure. ikona zvuk
pastýřské zpěvypastoral songs ikona zvuk