logo

Hudební forma

I. - úvodní informace
Název:
Hudební forma
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pochopit pojem "hudební forma". [Dialog se žáky na závěr hodiny - otázka: Jak bys pomocí jiných slov vyjádřil pojem hudební forma?]
  • Znát příklady některých forem. [Doplnit první část tabulky.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát anglické názvy některých hudebních forem. [Doplnit druhou část tabulky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • dramatizace - skupinová práce, krátký výklad
Učební pomůcky:
formičky na pečení cukroví, nakopírovaná tabulka

Popis hodiny
Úvod
Téma hodiny je na tabuli zapsáno anglicky, učitel upozorní na souvislost mezi slovy hudební forma (v angličtině podobné slovo - form) a forma na cukroví. Společně se studenty dojde k závěru, že podstatou formy je vlastně určitý tvar.
Hlavní část
Studenti se rozdělí na skupiny asi po 6 - 8 studentech. Každá skupiny dostane ve stanoveném čase za úkol vytvořit nějaký typ stavby, kde stavebními částmi budou sami studenti.(Je-li dostatek času, mohou vytvořit typy dva.) Poté každá skupina ukáže svou stavbu a ostatní hádají, o jakou stavbu se jedná (dům, kostel, most,obchodní centrum apod.). V krátkém výkladu pak učitel propojí úvodní část (forma jako tvar) a tuto aktivitu - forma jako struktura, celek s nějakými částmi. Studenti pak jmenují konkrétní příklady hudebních forem, které dosud poznali, a snaží se uvědomit si jejich stavbu.
Závěr
Studenti obdrží pracovní list, který vždy v prvním řádku obsahuje popis určité hudební formy a její strukturu - do druhého řádku mají doplnit český název, do třetího pak anglický výraz.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koncertconcerto ikona zvuk poznamka
klavírní koncertpiano concert ikona zvuk poznamka
symfoniea symphony, symphonies ikona zvuk
hudební formamusic form ikona zvuk
muzikálmusical ikona zvuk
píseňsong ikona zvuk
kvartet - skladba pro čtyři účinkujícíquartet - composition for four musicians ikona zvuk
operaopera ikona zvuk
rondorondo ikona zvuk
opereta - jevištní hudební formaoperetta - a stage music form ikona zvuk