logo

A. Dvořák: Novosvětská symfonie

I. - úvodní informace
Název:
A. Dvořák: Novosvětská symfonie
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s jednou z nejvýznamnějších skladeb A. Dvořáka. [Doplnění pracovního listu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Poznat slovní zásobu potřebnou ke komunikaci o hudební formě symfonie a o hlavních představitelích české národní hudby. [Srovnání tvorby A. Dvořáka a B. Smetany - anglicky vedený dialog]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • interaktivní poslech, dialog ve skupině, doplnění pracovního listu
Učební pomůcky:
počítač, nakopírované pracovní listy, tabule, fix

Popis hodiny
Úvod
Úvodní poznámka: Hodinu je nutno realizovat v učebně, kde má každý student k dispozici svůj počítač se sluchátky.
Motivační otázka učitele: Víte, co je Carnegie Hall? Znáte nějakého současného zpěváka, který tam měl koncert? Uvedení tématu hodiny – poslech Dvořákovy Novosvětské symfonie z webových stránek této koncertní síně. Společné hledání odpovědi na otázku, proč je zde uvedena právě skladba A. Dvořáka.
Hlavní část
Studenti si vyhledají webové stránky koncertní síně a najdou odkaz pro poslech symfonie, který je doprovázen interaktivními obrázky a anglicky psaným komentářem k právě probíhajícímu hudebnímu ději. Studenti si mají poslechnout alespoň úvodní část první a druhé věty a celou (posluchačsky nejatraktivnější) čtvrtou větu. Mají se především snažit postihnout, z jakých hudebních zdrojů autor čerpal inspiraci.
Závěr
Na základě poslechu a informací získaných v průvodním anglickém textu studenti doplní chybějící informace v pracovním listu. Získané vědomosti se stanou podkladem k anglicky vedenému dialogu se žáky na téma společných rysů života a díla B. Smetany a A. Dvořáka (oba byli původem řemeslníci, oba vycházeli z národní hudby...atd.) a hledání rozdílů mezi nimi (Dvořákova světovost). Žáci využijí nové slovní zásoby.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
inspiraceinspiration ikona zvuk
koncertní síňconcert hall ikona zvuk
smyčcové kvartetostring quartet ikona zvuk
Poslechněte si první takty melodie.listen to the first bars of the tune ikona zvuk
česká národní hudbaCzech national music ikona zvuk
konzervatořmusic college ikona zvuk
první věta symfoniethe first movement of the symphony ikona zvuk
výrazná melodieexpressive tune ikona zvuk
symfonie Z Nového světasymphony From the New World ikona zvuk
indiánská píseň, indiánské písněNative American songs ikona zvuk
ředitel konzervatořehearmaster of the academy of music ikona zvuk
komentářecomments ikona zvuk