logo

B. Smetana: Prodaná nevěsta

I. - úvodní informace
Název:
B. Smetana: Prodaná nevěsta
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s dějem opery a vybranými hudebními ukázkami. [Hřebenovka - doplňovačka s tajenkou ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se se slovní zásobou z oblasti opery. [Překlad obalu CD, jeho doplnění o další informace]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • dialog se studenty, poslech, dramatický vstup - scénka, doplňovačka
Učební pomůcky:
CD přehrávač, nakopírované doplňovačky, tabule, fix, nahrávka opery, dataprojektor

Popis hodiny
Úvod
Učitel se předem dohodne se dvěma studenty, kteří mají během úvodního dialogu odejít za dveře a tam si připravit krátkou scénku, v níž Kecal přesvědčuje Jeníka, aby se za peníze vzdal Mařenky.
Následuje dialog se zbytkem třídy - brainstorming na téma "opera". Učitel zapisuje na tabuli anglické ekvivalenty pojmů z této oblasti, které žáci uvedli. Souhrn doplní o méně známé pojmy (např. korepetice, inspicient, libreto, derniéra apod.) a vysvětlí je.
Hlavní část
Učitel uvede studenty do děje opery - posvícení na české vesnici, poslech úvodního sboru "Proč bychom se netěšili". Poté představí hlavní postavy a pustí ukázku dvojzpěvu Mařenky a Jeníka "Věrné milování". Následuje scéna v hospodě - dvojice studentů předvede scénku a na ni naváže ukázka z árie Kecala "Znám jednu dívku". Učitel dokončí procházku dějem opery, popíše rozuzlení a pustí závěrečný sbor "Dobrá věc se podařila".
Závěr
Na základě získané slovní zásoby se studenti pokusí přeložit anglický text z obalu k CD "Prodaná nevěsta" a dle vzoru přeloží další údaje k brněnské inscenaci opery dle vzoru (údaje o opeře - viz příloha, možno promítnout na dataprojektor). Studenti vyplní hřebenovku - doplňovačku s tajenkou - viz příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oponacurtain ikona zvuk
dirigent, dirigentia conductor, conductors ikona zvuk
dueto - skladba pro dva hlasyduet - a composition for two voices ikona zvuk
Opera je spojení hudby, zpěvu a divadelního představení.Opera - a combination of music, singing and theatre performance. ikona zvuk
áriean aria, arias ikona zvuk
sólistasoloist ikona zvuk
režisérdirector ikona zvuk
důraz na cityemphasis on emotions ikona zvuk
vyjádření citůexpression of feelings ikona zvuk
doprovodaccompaniment ikona zvuk