logo

Harmonie - opakování a praktické použití

I. - úvodní informace
Název:
Harmonie - opakování a praktické použití
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozšířit poznatky z harmonie a procvičit harmonické cítění. [Pokus o harmonizaci jednoduché písně]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozšířit si slovní zásobu z oblasti harmonie. [Doplnit křížovku s hádankou - anglické výrazy.]
  • Překlad textu písně Diana []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • opakovaný poslech, společný zpěv písně, překlad, nácvik praktického použití poznatků z harmonie, doplnění křížovky
Učební pomůcky:
CD přehrávač, tabule s notovými linkami, fix, nakopírované křížovky, nahrávka písně Diana

Popis hodiny
Úvod
V úvodu hodiny proběhne opakování základních harmonických funkcí včetně anglických názvů a pojmů z hudební teorie (akord, kvintakord, stupnice, tónina, interval, takt, notová osnova, kytarová značka)) včetně anglických ekvivalentů. Učitel připomene schéma bluesové dvanáctky. Studenti si poslechnou píseň P. Anky "Diana" a mají doplnit do textu harmonické funkce. Pokusí se také o překlad textu.
Hlavní část
Proběhne společná kontrola zapsané harmonie, učitel vysvětlí vznik pořadí funkcí T-VI.st.-S-D na základě bluesové dvanáctky. Studenti si píseň společně zazpívají s doprovodem kytary a basových tónů hraných na klavír, sledují při tom změny harmonických funkcí. Poté se pokusí přepsat píseň o tóninu výš. Jeden ze studentů provádí zápis na tabuli s notovými linkami, zapíše akordy v notách a pomocí značek. Učitel vysvětlí princip tvoření mollového VI. stupně.
Závěr
Studenti se rozdělí do skupinek a pokusí se sestavit přehled základních akordů (i mollových - VI. stupně) v tónině C dur, D, dur a G dur (pokud je to možné, vytvoří skupinky tak, aby v každé byl jeden student hrající na kytaru nebo klavír). Mohou si také ve skupinkách sami vyzkoušet doprovodit na kytaru píseň Diana (nebo jinou píseň) - studenti si donesou své kytary, aby v každé skupince byla jedna. Na závěr doplní anglické výrazy z oblasti harmonie do křížovky s hádankou.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kdo umí hrát na kytaru?Who can play the guitar? ikona zvuk
kvintakorda triad ikona zvuk
stupnice durovámajor scale ikona zvuk
stupnice mollováminor scale ikona zvuk
Všímejte si akordů.notice the chords ikona zvuk
sled akordůsequence of chords ikona zvuk
dominantní septakorddominant seventh chord ikona zvuk
základní tón akordubase / fundamental tone of a chord ikona zvuk
bluesová dvanáctkatwelve bar blues ikona zvuk
změna harmonické funkcechange of harmonic function ikona zvuk