logo

W. A. Mozart II (Requiem)

I. - úvodní informace
Název:
W. A. Mozart II (Requiem)
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poznatky o Mozartově díle "Requiem", hudební forma mše za zemřelé [Doplnění tabulky - části běžné mše x části requiem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba potřebná ke komunikaci o této hudební formě a o skladbách z podobného okruhu [Anglicky vysvětlit podstatu formy requiem a její užití.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • poslech, doplnění tabulky, vyprávění příběhu v angličtině
Učební pomůcky:
CD přehrávač, nahrávky skladby Requiem, nakopírované tabulky, tabule, fix

Popis hodiny
Úvod
Opakování z minulé hodiny - studenti si vyrobí kvarteto na téma Mozartova života a díla na základě pracovního listu z minulé hodiny - jednotlivé pojmy napíšou na kartičky ve formátu skutečných hracích karet, mohou doplnit obrázek (každý student vyrobí karet více podle toho, kolik hracích sad by mělo vzniknout - dle počtu žáků ve třídě).
Hlavní část
Učitel anglicky vypráví příběh o tajemném poslu, který si u Mozarta objednává requiem - podle skutečné události (jednalo se o sluhu hraběte Walsegga, který chtěl tuto skladbu k uctění památky své zemřelé ženy vydávat za svou). Studenti mají říci, čemu porozuměli. Učitel anglicky uvede fakta o skladbě, popíše tuto hudební formu a pustí ukázku. Upozorní na rozdíly mezi mší za zemřelé a běžnou formou mše. Studenti se mají pokusit poznat hudební formu v úvodu části Kyrie (fuga). Dialog je veden v angličtině, zásadní informace jsou zopakovány i česky. Plakát s českou i anglickou slovní zásobou je připraven na tabuli. Na čistou stranu pracovního listu si studenti zapisují důležitá fakta v češtině i angličtině - také s pomocí plakátu.
Závěr
Své zápisky využijí při plnění závěrečného úkolu - sami se pokusí převyprávě příběh o vzniku této skladby a anglicky vysvětlit podstatu formy requiem a její použití. Doplní tabulku v pracovním listu, v níž mají zatrhnout součásti běžné mše a mše za zemřelé. Poté si ve skupinách zahrají kvarteto s vyrobenými kartami.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
první částthe first part ikona zvuk
úvodintroduction ikona zvuk
příběhstory ikona zvuk
Převyprávěj tento příběh vlastními slovy.Retell the story using your own words. ikona zvuk
hudební výrazové prostředkymusical means of expression ikona zvuk
vážnýserious ikona zvuk
pomalýslow ikona zvuk
mšemass ikona zvuk
hraběearl ikona zvuk
proplétání hlasůintertwining of voices ikona zvuk