logo

W. A. Mozart I

I. - úvodní informace
Název:
W. A. Mozart I
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s životem a dílem W. A. Mozarta. [Příprava na výrobu kvarteta - zapamatování informací z přehledového pracovního listu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojit si slovní zásobu potřebnou pro dialog na toto téma. [Doplnění anglických výrazů do pracovního listu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • pracovní list, dialog se studenty, poslech, prezentace o Mozartově životě a díle
Učební pomůcky:
dataprojektor, CD přehrávěč, nakopírované pracovní listy, nahrávka Malé noční hudby, tabule, fix

Popis hodiny
Úvod
Krátké opakování s pohledem na časovou přímku - studenti mají vyjmenovat autory období baroka. Který sloh následuje? Josef Haydn - připomenutí minulé hodiny prostřednictvím zbylých otázek "z klobouku" (viz příprava J. Haydn - Symfonie G dur).
Hlavní část
Studenti dostanou pracovní list "Who is Who - What is What" v Mozartově životě, kde je u každého z pěti okruhů vždy čtveřice - kvarteto pojmů. Učitel využije pojmu "kvarteto" a odkáže na hudební formu smyčcového kvartetu a rozdíl mezi pojmy kvartet (forma) a kvarteto (těleso) - v angličtině ovšem jeden výraz - quartet. Během pěti minut se studenti mají pokusit doplnit vztah uvedených osob k Mozartovi, jakoukoliv informaci k nějakému dílu a označené chybějící výrazy. Následuje společné shrnutí informací doplněné obrázky z prezentace, studenti uvádějí, co doplnili. Anglické ekvivalenty slov vyskytujících se v pracovním listu jsou zapisovány na tabuli. Poté si studenti poslechnou 1.část z Malé noční hudby a pokusí se vyjádřit, čeho si při poslechu všimli - s pomocí učitele a výrazů na tabuli.
Závěr
Na závěr studenti doplní do pracovního listu anglické ekvivalenty k některým českým výrazům a naopak české k anglickým. Zkusí si zapamatovat co nejvíce čtveřic - kvartet výrazů.
Pak list odloží a snaží se je vyjmenovat. Na příští hodinu si mají přinést fixy a pastelky na skutečné kvarteto, které budou vyrábět.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pochodmarch ikona zvuk
smyčcové kvartetostring quartet ikona zvuk
osobaperson ikona zvuk
socha, sochya statue, statues ikona zvuk
arcibiskuparchbishop ikona zvuk
koncertní díloconcert piece of music ikona zvuk
kvartet - skladba pro čtyři účinkujícíquartet - composition for four musicians ikona zvuk
kvartetoquartet ikona zvuk
operaopera ikona zvuk
pamětní deskamemorial tablet ikona zvuk
smyčcebowed string instruments ikona zvuk