logo

Josef Haydn - Symfonie G dur č. 94

I. - úvodní informace
Název:
Josef Haydn - Symfonie G dur č. 94
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení se symfonickou tvorbou Josefa Haydna [Soutěž na závěr – otázky z klobouku]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba potřebná ke konverzaci o instrumentální hudbě [Překlad anglických výrazů z textu – doplnění slovníčku]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem, vědomostní soutěž, poslech, vytváření slovní zásoby týkající se instrumentální hudby
Učební pomůcky:
nahrávka symfonie G dur „S úderem kotlů“, CD přehrávač, tabule, fix, nakopírované texty s životopisnými daty J. Haydna (zdroj: BBC Music Magazine, June 2009, s.46-50)), lístky čistého papíru malého formátu, portrét J. Haydna (zdroj: http://cs.wikipedia.or

Popis hodiny
Úvod
Úvodní motivace pomocí hudby – poslech krátké ukázky z Koncertu Es dur pro trubku a orchestr J. Haydna. Představení a charakteristika autora přezdívaného „papá Haydn“ a typických rysů jeho hudby – na základě ukázky a portrétu. Studenti obdrží nakopírované listy s životopisnými daty o životě J. Haydna – viz příloha. (Název skladby napsat na tabuli - upozornit na rozdíly u slova "koncert" v angličtině - koncert jako událost, koncert jako hudební forma.)
Hlavní část
Rozdělí se do dvojic nebo trojic, kažá z nich zpracuje jeden z důležitých roků skladatelova života (vznikne osm skupin) – tzn. přečte odstavec, vybere z něj dvě důležité informace a dva anglické výrazy vztahující se k hudbě, které zapíše na tabuli. Po stanoveném čase jsou získané informace česky předneseny ostatním. Na tabuli vznikne minislovníček anglických výrazů vztahujících se k instrumentální hudbě. Následuje poslech první věty ze Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“. Studenti jsou upozorněni, že na konci této symfonie je čeká překvapení – slovo „surprise“ je zapsáno na tabuli. Po skončení ukázky je vysvětlen anglický název této symfonie. Studenti se mají pokusit o charakteristiku slyšeného pomocí výrazů na tabuli. Učitel doplní další typické rysy Haydnovy hudby a hudby počátků klasicismu.
Závěr
Na závěr hodiny proběhne shrnutí informací. Každá z osmi skupin studentů česky napíše na malé lístečky dvě otázky vztahující se k jejich odstavci. Lístečky jsou vloženy do klobouku nebo jiné nádoby, zamíchány a zástupce každé poloviny třídy si vybere „překvapení“ - otázku. Po ukončení této vědomostní soutěže mají studenti napsat české ekvivalenty anglických výrazů z „minislovníčku“ na tabuli.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koncertconcerto ikona zvuk poznamka
instrumentálníinstrumental ikona zvuk
životopis (osoby napsaný někým jiným)biography ikona zvuk
shrnutísummary ikona zvuk
překvapenísurprise ikona zvuk
Utvořte skupiny po třech žácích.Form groups of three. ikona zvuk
otázkaquestion ikona zvuk
rozdíl mezi slovy vokální a instrumentálníthe difference between the words vocal and instrumental ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
koncertní sálconcert hall ikona zvuk
první věta symfoniethe first movement of the symphony ikona zvuk
hledat podstatné rysyto look for important features ikona zvuk