logo

Pop

I. - úvodní informace
Název:
Pop
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Charakterizovat pop jako jeden z žánrů nonartificiální hudby, uvést jeho specifickou zábavní funkci. [Zapsat na společný plakát typické rysy tohoto žánru.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Poznat slovní zásobu související se zábavním průmyslem a médii. [Porozumět úryvku z anglického článku, kde o sobě hovoří zpěvačka Lady Gaga.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • dialog se studenty, poslech písně, sledování klipu, vytvoření plakátu, práce s textem
Učební pomůcky:
CD přehrávač, list balicího papíru, fix, PC, dataprojektor, tabule, nakopírovaný článek o zpěvčce (zdroj: MF Dnes, 13. 10. 2010)

Popis hodiny
Úvod
Inspirace – článek o zpěvačce Lady Gaga. Úvod k tématu – učitel napíše na tabuli slova „mainstream“, „signmaking“, „showbuisness“, která se v článku vyskytují. Dotaz ke studentům – co slova znamenají v češtině, jak souvisejí s tématem dnešní hodiny?
Hlavní část
Studenti dostanou nakopírovaný list s anglickým textem písně Lady Gaga „Paparazzi“ a s úryvkem textu, kde se zpěvačka sama charakterizuje. Mají se pokusit o překlad a poté odpovědět na otázku, čím si zpěvačka získala pozornost a popularitu. Své postřehy se pokusí zobecnit a určit charakteristické vlastnosti popu jako žánru, upozorní také na funkce tohoto žánru. Získané poznatky učitel shrne a studenti si je mohou ověřit a doplnit pomocí poslechu této písně a shlédnutí videoklipu. Mají si pak za úkol popsat hudební prostředky, s nimiž tento žánr pracuje, a také určit, k jakému cíli tyto prostředky směřují. Dialog o potřebě kriticky posuzovat slyšené a shlédnuté, nepodléhat mediálním manipulacím. Studenti se pokusí uvést další současné popové zpěváky světové i české, vyslechnou také referát jednoho ze studentů na toto téma.
Závěr
Na závěr hodiny studenti dostanou list balicího papíru, kde jsou uvedena slova ze začátku hodiny, a pokusí se shrnout všechny poznatky a zapsat je pomocí jednoduchých hesel. Soustředí se přitom nejen na hudební charakteristiky, ale také na typické rysy soudobého showbuissnesu. Otázka na závěr – co může člověk pro sebe udělat, aby dokázal poznat mediální manipulaci?

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
publikumaudience ikona zvuk
masmédiamass media ikona zvuk
možnost manipulace s lidmia possibility to manipulate with people ikona zvuk
populární hudbapop music ikona zvuk
konflikt, konfliktyconflict, conflicts ikona zvuk
populární zpěvákpop singer ikona zvuk
Píseň je nejoblíbenější hudební forma.Song is the most popular music form. ikona zvuk
médiamedia ikona zvuk
kritikacriticism ikona zvuk
zábavaentertainment ikona zvuk
kořeny dnešní populární hudbyroots of modern popular music ikona zvuk
multimédiamultimedia ikona zvuk
vývoj populární hudbydevelopment of pop music ikona zvuk