logo

G. F. Haendel - Vodní hudba, Hudba k ohňostroji

I. - úvodní informace
Název:
G. F. Haendel - Vodní hudba, Hudba k ohňostroji
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vědomosti o dalším autorovi období baroka, nová hudební forma - suita [Každý student na základě získaných vědomostí sestaví "otázky ve formě sms do vysílání".]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slova potřebná k dialogu na téma "barokní hudba" [Studenti své otázky přeloží do angličtiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • hra na TV vysílání, poslech
Učební pomůcky:
nahrávky skladeb Vodní hudba, Hudba k ohňostroji, CD přehrávač, papírové lístečky, fotografie oděvů (foto M. Tomanová), materiály k přípravě vysílání

Popis hodiny
Úvod
Vstup do tématu - učitel uvede základní fakta o G. F. Haendelovi a o vrcholném období jeho tvorby, které prožil v Londýně ve službách krále Jiřího. Studenti si rozdělí role ve fiktivním TV vysíláním, které má informovat o slavnosti na řece Temži - moderátor v televizním studiu, reportér u řeky Temže, G. F. Haendel.
Hlavní část
Určení studenti dostanou asi 15 min na přípravu (potřebné informace čerpají z písemných materiálů,učitel na začátku provede krátkou instrukci), ostatní zatím společně zpívají, příp. se mohou naučit tančit jednoduchý menuet. Poté vyslechnou připravené "televizní vysílání" - v češtině. Zahájení znělkou (1. část Hudby k ohňostroji), moderátor uvede několik zpráv z královského dvora, poté zprávu o vodní slavnosti na Temži - přepojí vysílání k reportérovi přímo na místo, kde se uskuteční rozhovor s G. F. Haendelem. Poté vrátí slovo zpět do studia. Při dostatku času mohou být ještě zařazeny další vstupy: ve studiu - odborníci na barokní módu radí, jak se na večerní slavnost nejlépe obléci, dále záběr na místo, kde dvořané nacvičují slavnostní menuet (zapojí se zbytek třídy s připraveným tancem na menuet nebo část z některé ze suit). Závěr - opět znělka. Učitel pustí krátkou ukázku z Vodní hudby a vysvětlí formu suity. V průběhu hodiny může učitel formulovat anglicky i některé věty, novou anglickou slovní zásobu zapisuje na tabuli.
Závěr
Na scénu opět přijde moderátor a v televizním studiu o den později přivítá samotného Haendela. Diváci mohou posílat své sms s dotazy. Na základě informací z celé hodiny každý student sestaví dvě otázky (pro případ, že by některá již zazněla) česky i anglicky, v nichž je obsažen některý z výrazů anglické slovní zásoby, a na lístečku je "pošle" do vysílání. Moderátor je přečte nejprve pouze anglicky, poté i česky pro méně jazykově vybavené "diváky". Student v roli skladatele hovoří česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
úvodintroduction ikona zvuk
sluhaservant ikona zvuk
slavnostní příležitostspecial occasion ikona zvuk
menuetmenuet / minuet ikona zvuk
udávat temposet the beat ikona zvuk
Je zde velký hluk.There is a big noise. ikona zvuk
fanfárafanfare ikona zvuk
světská hudbasecular music ikona zvuk
tanečník, tanečnicedancer ikona zvuk
módafashion ikona zvuk
suitasuite ikona zvuk
V jaké době vznikl tento tanec?When did this dance come into being? ikona zvuk
věta (část hudební skladby)movement ikona zvuk