logo

J. S. Bach - Mše h moll, fuga

I. - úvodní informace
Název:
J. S. Bach - Mše h moll, fuga
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Informace o dalším z významných představitelů barokní hudby [Nakreslit schéma fugy.]
  • Nová hudební forma - fuga []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba související s výrazovými prostředky baroka [Další výrazové prostředky, které studenti poznali,zapíší na lepicí papírky a umístí do obrázku barokního interiéru.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • poslech, obrázky - prezentace, dialog se studenty
Učební pomůcky:
CD přehrávač, PC, nahrávka skladeb, lepicí papírky, prezentace s fotografiemi interiéru barokního kostela,příklad notového záznamu (zdroj:http://wikipedia.infostar.cz/f/fu/fugue.html)

Popis hodiny
Úvod
Odkaz na předchozí hodinu o A. Vivaldim (Čtvero ročních dob) - během ní vznikl plakát s obrázkem interiéru barokního kostela, k němuž byly na kartičkách umístěny názvy hudebních prostředků. Po této světské skladbě bude nyní uvedena skladba z okruhu hudby duchovní (upozornění na toto rozdělení).
Hlavní část
Studenti se pokusí vžít se do pocitů barokního člověka, který v chrámě poslouchá jednu z Bachových skladeb - Gloria ze Mše h moll. Zároveň je promítána prezentace s fotografiemi interiéru barokního kostela. Poté si studenti poslechnou ještě Toccatu a fugu d moll. Následuje dialog se studenty - jak se jim dařilo vžít se do cítění barokního člověka, jaké byly jejich vlastní pocity, jakých dalších vyjadřovacích prostředků barokní hudby si všimli, jaké našli souvislosti mezi vyjádřováním v barokním výtvarném umění a v hudbě. Během dialogu jsou uváděny příslušné anglické ekvivalenty. Učitel vysvětlí princip fugy.
Závěr
Studenti se pokusí analyzovat notový záznam a pak s pomocí učitele nakreslit schéma expozice fugy. Při opakovaném poslechu dají zvednutím ruky najevo nástup jednotlivých témat. Závěrečné shrnutí - anglické názvy dalších hudebních prostředků, jichž si v této hodině všimli, opět napíší na papírky a vlepí do obrázku interiéru kostela.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
fugafugue ikona zvuk
umělecký slohartistic style ikona zvuk
Který autor patří do období baroka?Which author ranks among barogue authors? ikona zvuk
Co je typické pro tento sloh?What is typical of this style? ikona zvuk
bohaté zdobenírich decorations ikona zvuk
melodická ozdobamelodic decoration ikona zvuk
přísný řádstrict rules ikona zvuk
mohutné sloupymassive columns ikona zvuk
téma (ve skladbě)theme (in a composition) ikona zvuk
polyfoniepolyphony ikona zvuk
proplétání hlasůintertwining of voices ikona zvuk