logo

Symfonický orchestr

I. - úvodní informace
Název:
Symfonický orchestr
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s rozmístěním nástrojů v orchestru.Zopakovat hudební nástroje a nástrojové skupiny. [Úkol na závěr - každý si vybere nástroj a skupina se usadí jakoby do orchestru.]
  • Naučit se taktovat dvoučtvrťový takt. [Jeden student je dirigentem, diriguje skladbu ve dvoučtvrťovém taktu v daném tempu a výrazu.]
  • Poznat pojmy týkající se dynamiky, rytmu a výrazu. [Na závěr studenti vyjmenují výrazy, které v této souvislosti slyšeli.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Zopakovat anglické názvy nástrojů a nástrojových skupin. [Doplnit české názvy nástrojů v obrázku.]
  • Poznat výrazy týkající se dynamiky, rytmu a výrazu. [Vyjmenované výrazy jsou přeloženy do angličtiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad učitele o dvoučtvrťovém taktu a o způsobu dirigování
  • vlastní pokusy žáků podle vzoru
  • hra na dirigenta a orchestr
Učební pomůcky:
Orffovy nástroje, obrázek orchestru s anglickými pojmy (zdroj-http://www.disk.cz/disk/product?961)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a úvod hodiny anglicky. Jako navození tématu poslouží krátká videoukázka "Mr. Bean dirigentem" (zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=kn3xfVqFVNg). Studenti mají poté říci, co vše se Mr. Bean se svými pohyby snažil ukázat skupině hudebníků (očekávané odpovědi: rychlost hry - tempo, sílu - dynamiku, způsob hry - výraz).
Hlavní část
Učitelel provede výklad o dvoučtvrťovém taktu a o způsobu dirigování, přičemž ukáže jednotlivá gesta. Studenti se je snaží napodobit a uvědomí si, jak je prostřednictvímpohybu vyjádřeno tempo, dynamika a výraz skladby. Hra na orchestr - studenti se stanou jakoby hráči v orchestru, musí říct název svého nástroje (česky i anglicky) a posadit se na správné místo. Improvizují na Orffovy nástroje, jeden student diriguje ve dvoučtvrťovém taktu s různým tempem a výrazem. Průběžně jsou na tabuli zapisovány příslušné anglické pojmy, učitel doplní názvy hudebních nástrojů, které studenti v angličtině neznají.
Závěr
Studenti doplní do obrázku české názvy hudebních nástrojů. Vyjmenují výrazy související s dynamikou, rytmem a výrazem.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
largo – velmi pomalu, důstojnělargo – very slowly, with great dignity ikona zvuk
allegro – rychle allegro – quickly ikona zvuk
symfonický orchestrsymphonic orchestra ikona zvuk
hrát silně (forte)play aloud (forte) ikona zvuk
Zeslabujte.play softer ikona zvuk
dvoudobý taktduple metre / duple time ikona zvuk
zesilovat - crescendogain intensity - crescendo ikona zvuk
dirigent orchestruconductor of the orchestra ikona zvuk
orchestrorchestra ikona zvuk
slaběsoftly ikona zvuk
středně silněmoderately loud ikona zvuk
Zrychlete tempo.Increase the tempo. ikona zvuk
nástrojová skupinaa group of instruments ikona zvuk
Vytvoříme si svůj orchestr.We are going to form our own orchestra. ikona zvuk
schéma rozmístění orchestruorchestra seating ikona zvuk