logo

Baroko - Antonio Vivaldi (Čtvero ročních dob)

I. - úvodní informace
Název:
Baroko - Antonio Vivaldi (Čtvero ročních dob)
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se s A. Vivaldim jako s významným představitelem barokní hudby. [Doplnění pracovního listu]
  • Poznat novou hudební formu - concerto grosso. []
  • Uvědomit si souvislosti mezi prostředky barokní hudby, architektury a malířství. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba potřebná ke konverzaci o vyjadřovacích prostředcích barokní hudby [Závěrečná společná diskuse nad otázkou: Jaké vyjadřovací prostředky má barokní hudba? Studenti najdou souvislosti mezi hudbou a výtvarným uměním a lepicí papírky s anglickými názvy hudebních prostředků umístí do obrázku barokního kostela.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prvky dramatizace, dialog se studenty, poslech, doplnění pracovního listu
Učební pomůcky:
nakopírované křížovky, CD přehrávač, CD s náhrávkou, větší obrázek interiéru barokního kostela, pracovní list, voskovky a pastelky

Popis hodiny
Úvod
Úvodní aktivita jako motivace k tématu poslouchané skladby: Učitel umístí do každého rohu místnosti obrázek s anglickým názvem pro každé roční období. Studenti se mají postavit do vybraného rohu podle toho, které období mají nejraději. Protože budou používány jednoduché výrazy a věty, učitel zadá tento úkol v angličtině a anglicky také pokládá otázky. Poté mají studenti u jednotlivých obrázků anglicky říct, jaké období si vybrali a co se jim na něm líbí.
Hlavní část
Studenti obdrží pracovní list s otázkami týkajícími se poslechu, na zadní straně listu jsou básně k jednotlivým částem skladby. Následuje poslech vybraných částí podle toho, která období si vybralo nejvíce studentů. Učitel po každé z ukázek upozorňuje na typické hudební prostředky baroka - kontrast, forma concerto grosso, zvuk cembala, generálbas. Studenti při dialogu využívají postřehů z poslechu, které si zapsali do svého pracovního listu. Jednu z kolonek vymalují barvami, které podle jejich cítění charakterizují dané roční období.
Závěr
Studenti napíšou názvy hudebních prostředků anglicky na lepicí papírky a podle souvislosti je umístí do obrázku interiéru barokního kostela. Na závěr uspořádají malou výstavku svých pracovních listů se zachycením jednotlivých ročních období pomocí barev.

Pracovní list převzat se svolením od kolegyně Veroniky Waldhansové.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pohybmotion ikona zvuk
hudební kontrastmusic contrast ikona zvuk
roční období: jaro, léto, podzim, zimaSeasons: spring, summer, autumn, winter ikona zvuk
smyslysenses ikona zvuk
kontrast mezi zlatou a černou barvoucontrast between gold and black ikona zvuk
cembaloharpsichord ikona zvuk
celková barva orchestruoverall timbre of the orchestra ikona zvuk
Je slyšet basová linie.The bass line is heard. ikona zvuk
mimohudební námětnon-musical theme ikona zvuk
varhanyorgan ikona zvuk
vnímat smyslysense ikona zvuk
pravidelný rytmusa regular rhythm ikona zvuk
letní bouřesummer storm ikona zvuk
Ke každé skladbě patří báseň.A poem belongs to every composition. ikona zvuk
zvukomalbaonomatopoeia ikona zvuk
Znázorněte bouři pomocí hudebních nástrojů.Try to imitate a storm with your musical instruments. ikona zvuk
Jaké roční období máš nejraději?Which season do you like the most? ikona zvuk
Rozmístěte se do čtyř rohů v místnosti.Get into all four corners of the room. ikona zvuk