logo

Renesanční slavnost

I. - úvodní informace
Název:
Renesanční slavnost
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Ukázat, jak mohla v renesanci probíhat slavnost, prakticky vyzkoušet zásady vhodného chvání, připomenout reálie doby renesance, zopakovat renesanční tanec. [Vlastní průběh slavnosti - praktické provedení]
Jazykové cíle a ověření:
  • Uvést nové anglické výrazy související s dobou renesance. [Chvilka anglické konverzace u stolu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • dramatizace, tanec, recitace
Učební pomůcky:
jednoduché kostýmy podle možností studentů, talíře, sklenice, džbány, stužky do vlasů, občerstvení podle dohody studentů, CD přehrávač, nahrávka renesanční hudby - tanec, zvukové pozadí, fanfáry; vybrané básně renesančních básníků, fotoaparát

Popis hodiny
Úvod
V první části hodiny probíhá příprava - slavnostní tabule (stůl, nádobí, občerstvení), oblékání do kostýmů, dámy - úprava vlasů, pánové - příprava recitace básní k poctě krásy dam, rozdání rolí - hostitelský pár (připraví si přípitek), komorník, rádce moderující průběh slavnosti. Poté se každý věnuje svým úkolům, učitel dá rádci scénář slavnosti a probere s ním podrobnosti. Studenti si vymyslí šlechtická jména, připraví si náměty na konverzaci u stolu - zejména věty pro anglickou konverzaci. Mohou využít výrazy, které učitel předem zapsal na tabuli.
Hlavní část
Vlastní začátek slavnosti: v místnosti v čele stolu sedí hostitelský pár, u dveří stojí rádce, ostatní jsou venku. Po zaznění fanfár postupně vcházejí do místnosti, rádce ohlási jejich jméno, pokloní se hostitelům a usednou ke stolu. Až jsou u stolu všichni, komorník naleje víno, pán domu pronese přípitek s vysvětlením, při jaké příležitosti se slavnost koná. Rádce vyzve pány k recitaci a poté k tanci (renesanční tanec z jedné z minulých hodin). Učitel je v pozadí, pouští hudbu k tanci i jako zvukovou kulisu.
Závěr
Po tanci následuje konverzace u stolu a konzumace občerstvení. V jedné chvíli se konverzace vede v angličtině. Učitel v průběhu slavnosti pořizuje snímky, na závěr udělá skupinové foto v kostýmech.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
italský malířan Italian painter ikona zvuk
zámeka château ikona zvuk poznamka
Leonardo da Vinci byl vynikající renesanční malíř a vynálezce.Leonardo da Vinci was a notable artist and inventor of the Renaissance. ikona zvuk
Slavnosti se odehrávaly v zámeckých místnostech a v zahradách.Celebrations took place in the rooms of palaces and in gardens. ikona zvuk
krásabeauty ikona zvuk
dva kroky dopravatwo steps to the right ikona zvuk
slavnostfestival ikona zvuk
kostýmycostumes ikona zvuk
výzdobadecoration ikona zvuk
šatydress ikona zvuk
dvorská kapelacourt band ikona zvuk
turnaj - souboj rytířů podle určitých pravidela tournament - a combat of knights according to set rules ikona zvuk
historický tanechistorical dance ikona zvuk