logo

Renesanční etiketa aneb Jak se chovat při slavnostní události

I. - úvodní informace
Název:
Renesanční etiketa aneb Jak se chovat při slavnostní události
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Připomenout studentům zásady vhodného chování při slavnostních příležitostech, zejména při návštěvě kulturních akcí. [Renesanční slavnost v další hodině]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické pojmy související s návštěvou divadla a koncertu; vyjádření rozkazovacího způsobu [Jak se nechovat v divadle - anglicky vytvořit seznam nevhodného chování.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • osobní zamyšlení studentů, dialog se studenty
Učební pomůcky:
čisté papíry, tabule, fix, balicí papír

Popis hodiny
Úvod
Motivace - v další hodině proběhne renesanční slavnost. Učitel přečte krátkou ukázku z encyklopedie renesance pojednávající o výuce etikety na šlechtických dvorech. Propojení s dneškem - jak se správně chovat při slavnostních událostech (návštěva divadla, koncertu, významná společenská událost v rámci pracovních povinností, ples apod.)?
Hlavní část
Studenti dostanou za úkol krátce se zamyslet a na papír napsat, jakých chyb se lidé často dopouštějí, a popsat situace, v nichž si nejsou jisti správným chováním nebo s nimiž mají dobrou nebo naopak špatnou zkušenost. Asi po 10 minutách učitel papíry vybere. Zatímco studenti pokračují v práci na přípravě renesanční slavnosti, učitel pročte zápisy studentů a pokusí se jimi popsané situace včlenit do imaginárního příběhu studenta, který se rozhodl pozvat přítelkyni do Janáčkova divadla na operní představení. Až je hotov, ukončí studenti práci a společně si vyprávějí uvedený příběh od příchodu studenta do divadla až po chvíli, kdy přítelkyni po návštěvě restaurace doprovodí domů. Během vypravování se učitel vždy zastaví u důležitých okamžiků a s využitím studentských příkladů a poznámek vede se studenty dialog - např. jak se správně představit a podat ruku, chování v divadle,v restauraci, gentlemanské chování k ženám atd.
Závěr
Studenti se pokusí přeložit do angličtiny zásady, které si zapamatovali, a to ve formě např.: Do not cry in the thatre. Věty jsou zapisovány na balicí papír. Učitel upozorní, že některé zmíněné zásady si studenti budou moci vyzkoušet při renesanční slavnosti v další hodině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
baletní představeníballet performance ikona zvuk
Národní divadloNational Theatre ikona zvuk
pravidla slušného chováníthe rules of decent behaviour ikona zvuk
Uveďte příklady.Give me some examples. ikona zvuk
příkladexample ikona zvuk poznamka
slušné chovánígood manners ikona zvuk
školní akademie (vystoupení)musical evening ikona zvuk
Omlouvám se, že jdu pozdě.I am sorry I am late. ikona zvuk
divadelní představenítheatre performance ikona zvuk
školní divadloa school performance ikona zvuk