logo

Renesanční tanec

I. - úvodní informace
Název:
Renesanční tanec
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poznat pohybovou kulturu renesance. [Zvládnutí renesančního tance "allemanda"]
Jazykové cíle a ověření:
  • Poznat anglické výrazy popisující tanec a pohyb. [Studenti předvedou určitý pohyb a anglicky jej pojmenují.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • opakování pohybů podle vzoru učitele - praktický nácvik
Učební pomůcky:
CD přehrávač, nahrávka tance

Popis hodiny
Úvod
Uvedení tématu - hodina je přípravou na renesanční slavnost, jejíž součástí byl i tanec - připomenutí informací z minulé hodiny. Učitel uvede příklady tanců z období renesance, tanec, který se budou studenti učit, se jmenuje allemanda.
Hlavní část
Učitel nejprve předvede jednotlivé pohyby, které se budou vyskytovat v tanci. Doplní zároveň anglické názvy: krok, poskok, úklona, kruh, dvojice - pár, držení za ruce, otočka, přísun, výpon atd. Studenti opakují jednotlivé pohybové prvky, poté je propojí pod vedením učitele v celý tanec. Prvky a celý tanec zkusí i s hudbou. Po jejich zvládnutí zkusí allemandu zatančit znovu s důrazem na snahu o vznešené držení těla a pěknou kulturu pohybu.
Závěr
Opakovací hra na závěr - učitel vyvolá dvojici, jeden student předvede pohyb, jiný má říct české i anglické pojmenování. Na závěr mají studenti anglicky popsat, jak se tančí allemanda.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Dupejte.Stamp your feet. ikona zvuk
Stoupněte si do kruhu.Stand in a circle. ikona zvuk
krokstep ikona zvuk
V jaké době vznikl tento tanec?When did this dance come into being? ikona zvuk
držení rukouhand posture ikona zvuk
dupnutístamping ikona zvuk
Utvořte dvojice.Get in pairs. ikona zvuk
poskokhop ikona zvuk
úklonabow ikona zvuk
kruhcircle ikona zvuk
otočkaspin ikona zvuk
přísunjoining legs ikona zvuk