logo

Renesance - úvod

I. - úvodní informace
Název:
Renesance - úvod
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základní poznatky o uvedeném historickém období, s tím související situace v hudební kultuře [Vytvoření scénáře a návrh prostředí k renesanční slavnosti]
Jazykové cíle a ověření:
  • Základní pojmy spojené s tímto uměleckým slohem [Doplnění anglických výrazů - pojmenování obrázků znázorňujících typické stavby a výjevy z tohoto období]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce, dialog se studenty, dramatická akce
Učební pomůcky:
nakopírované materiály k renesanci, papíry, nakopírované pracovní listy s obrázky, již vyrobená časová přímka, slovník

Popis hodiny
Úvod
Uvedení tématu hodiny - studenti mají anglicky přečíst z časové přímky na tabuli názvy jednotlivých uměleckých slohů. Dotaz učitele - proč je důležitý rok 1492?
Opakování vědomostí z dějepisu, znaky renesance.
Hlavní část
Každý student obdrží list A4 s nakopírovanými informacemi týkajícími se životního stylu v renesanci - život na zámku, zámecké slavnosti, trávení volného času a zábava. Studenti mají během deseti minut informace pročíst a vybrat dvě věci, které je zaujaly, a jedno české slovo, které považují za důležité a které bychom měli uvést i anglicky. Po stanoveném čase každý student nahlas řekne krátkou zajímavou informaci, kterou se dočetl, a uvede vybrané slovo. Učitel slova česky zapisuje na tabuli a uvádí anglický ekvivalent (některý ze studentů příp. vyhledá ve slovníku). Poté se studenti rozdělí do tří skupin a začnou pracovat na scénáři k renesanční slavnosti - na základě poznatků, které se dozvěděli.
Závěr
Studenti odevzdají vypracované scénáře a pokusí se doplnit české i anglické názvy k obrázkům na pracovním listu. Příprava na renesanční slavnost bude pokračovat ještě v dalších hodinách.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
renesance a humanismusthe Renaissance and Humanism ikona zvuk
velké zámořské objevygreat overseas discoveries ikona zvuk
zámeka château ikona zvuk poznamka
zahradní slavnostgarden party ikona zvuk
hudba napsaná pro slavnostmusic written for a festival ikona zvuk
plesdance ball ikona zvuk
fontánafountain ikona zvuk
hostinafeast ikona zvuk
šermfencing ikona zvuk
renesanční módaRenaissance fashion ikona zvuk