logo

Počátky polyfonie, intervaly

I. - úvodní informace
Název:
Počátky polyfonie, intervaly
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti mají pochopit, jak došlo k vývoji mnohohlasu. [Kompozice vlastní "polyfonní" skladby]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické výrazy týkající se mnohohlasu a intervalů [Kvíz - pomíchaný slovník]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • dialog se studenty, práce s nástroji Orffova instrumentáře, rytmická cvičení
Učební pomůcky:
nakopírované křížovky a kvízy, Orffovy nástroje, klavír, tabule, fix

Popis hodiny
Úvod
Východisko - odkaz k minulým hodinám, kdy studenti slyšeli gregoriánský chorál - jednohlas.
Učitel vysvětlí podstatu nové hudební formy - organum, která je jedním z prvních pokusů o vícehlas. (Již známá chorálová melodie je posunuta o interval kvarty nebo kvinty.) Učitel napíše na tabuli anglické výrazy pro slova interval, kvarta, kvinta, jednohlas, vícehlas.
Hlavní část
Krátký výklad učitele - intervaly. Studenti obdrží pracovní list, v němž mají doplnit správný interval do křížovky, tajenkou je jméno jednoho z autorů prvních vícehlasů. Na tabuli jsou průběžně doplňovány anglické výrazy pro důležité pojmy. Studenti pak dostanou za úkol zkomponovat ve skupinách vlastní vícehlas dle daného vzoru - s využitím slovní deklamace nebo nástrojů Orffova instrumentáře. Skupiny po uplynutí stanoveného času předvedou svůj vícehlas. Na závěr je vytvořen skutečný mnohohlas - všechny skupiny svou skladbu hrají zároveň.
Schéma polyfonní skladby a křížovka - se svolením převzato od kolegyně Veroniky Waldhansové.
Závěr
Studenti si zkusí zazpívat kánon "Bratře Kubo" v anglické verzi - "Are you sleeping, brother John". Poté doplní kvíz "pomíchaný slovník" - správně propojí odpovídající dvojice českých a anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
libozvučné intervalymelodious intervals ikona zvuk
nelibozvučné intervalydissonant intervals ikona zvuk
Urči intervaly.Identify the intervals. ikona zvuk
jednohlasmonophony ikona zvuk
vícehlaspolyphony ikona zvuk
intervalinterval ikona zvuk
kánonround ikona zvuk
Budeme zpívat kánon.we are going to sing a round. ikona zvuk
vícehlasá kompozicepolyphony ikona zvuk
oktávaan octave ikona zvuk
velká septimamajor seventh ikona zvuk
čistá primaperefct unison ikona zvuk
velká sekundamajor second ikona zvuk
velká terciemajor third ikona zvuk
čistá kvartaperfect fourth ikona zvuk
velká sextamajor sixth ikona zvuk
čistá kvintaperfect fifth ikona zvuk
vícehlasá skladbapolyphonic composition ikona zvuk