logo

20. století v české vážné hudbě - po roce 1945

I. - úvodní informace
Název:
20. století v české vážné hudbě - po roce 1945
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s českou artificiální hudbou 20. století. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Výuka nové písně.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechové písně Alois Hába-Fantazie pro čtvrttónový klavír, Karel Husa: Hudba pro Prahu 1968
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
český operní skladatelCzech opera composer ikona zvuk
symfoniea symphony, symphonies ikona zvuk
fantaziefantasy ikona zvuk
dirigent, dirigentia conductor, conductors ikona zvuk
duchovní hudbasacred music ikona zvuk
skladatela composer ikona zvuk
Janáčkova akademie múzických uměníJanáček Academy of Music and Performing Arts ikona zvuk
český hudební skladatelCzech composer ikona zvuk
světově proslulý skladatelworld-famous composer ikona zvuk
festivalfestival ikona zvuk