logo

20. století v české vážné hudbě - do roku 1945

I. - úvodní informace
Název:
20. století v české vážné hudbě - do roku 1945
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s českou artificiální hudbou první poloviny 20. století. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interakrivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechové písně Leoš Janáček: Sýček neodletěl, Bohuslav Martinů: Otvírání studánek
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
umělecartist ikona zvuk
symfoniea symphony, symphonies ikona zvuk
pohádkafairy tale ikona zvuk
vážná hudbaclassical music ikona zvuk
kantátacantata ikona zvuk
orchestrorchestra ikona zvuk
skladatela composer ikona zvuk
stoletía century, centuries ikona zvuk
cykluscycle ikona zvuk