logo

Český hudební klasicismus - přelom 18. - 19. století

I. - úvodní informace
Název:
Český hudební klasicismus - přelom 18. - 19. století
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s hudbou období klasicismu.. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Výuka nové písně.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechové písně Oberon, král elfů - předehra - Pavel Vranický
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
téma dnešní hodinytopic of today's class ikona zvuk
symfoniea symphony, symphonies ikona zvuk
smyčcové kvartetostring quartet ikona zvuk
hudební pozdravmusical greeting ikona zvuk
skladbacomposition ikona zvuk
konzervatořmusic college ikona zvuk
Líbila se vám ta skladba?Did you like the music? ikona zvuk
sonátasonata ikona zvuk
melodramamelodrama ikona zvuk
Poslouchejte...Listen ... ikona zvuk