logo

Český hudební klasicismus - polovina 18. století

I. - úvodní informace
Název:
Český hudební klasicismus - polovina 18. století
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s hudbou období klasicismu v 18. století.. [Diskuze.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechové písně Jan Ladislav Dusík - Sonatina G dur
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
symfoniea symphony, symphonies ikona zvuk
smyčcové kvartetostring quartet ikona zvuk
klasicismusClassicism ikona zvuk
Na shledanou.Goodbye. ikona zvuk
Poslechněte si to.listen to this ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
sonátasonata ikona zvuk
hlavní melodieleading tune ikona zvuk
barokní klasicismusBaroque Classicism ikona zvuk
Zapoj se do diskuse.Join in the discussion. ikona zvuk