logo

Tónika, dominanta a subdominanta

I. - úvodní informace
Název:
Tónika, dominanta a subdominanta
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si zopakuje a prohloubí znalosti hudební teorie. [Interaktivní test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka.
  • Poslech ukázkových skladeb.
Učební pomůcky:
- klavír
- kytara
- interaktivní test
- interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stupnice harmonickáharmonic scale ikona zvuk
stupnice melodickámelodic (minor) scale ikona zvuk
stupnice aiolskáaeolian scale ikona zvuk
akord, akordya chord, chords ikona zvuk
dominantadominant ikona zvuk
subdominantasubdominant ikona zvuk
tónikatonic ikona zvuk
mollová stupnice přirozená (aiolská)natural minor scale (Aeolian) ikona zvuk
základní harmonická kadencebasic harmonic cadence ikona zvuk
mollová tóninaminor key ikona zvuk
septakordseventh chord ikona zvuk
tvrdě velký septakordmajor seventh chord ikona zvuk poznamka