logo

Harmonie - harmonizace

I. - úvodní informace
Název:
Harmonie - harmonizace
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si zopakuje a prohloubí znalosti hudební teorie. [Interaktivní test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka.
Učební pomůcky:
- interaktivní test Hot Potatoes
- klavír
- interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
melodietune / melody ikona zvuk
Nejprve si zopakujeme...We are first going to revise ... ikona zvuk
akord, akordya chord, chords ikona zvuk
Zopakujme si základní pojmy.Let 's revise the basic terms. ikona zvuk
tóninathe tonic ikona zvuk
Pokusme se nyní o zpěv.Let's try to sing. ikona zvuk
mollová tóninaminor key ikona zvuk
metalofonmetalophone ikona zvuk
dendrofondendrophone ikona zvuk
keyboardkeyboard ikona zvuk