logo

Harmonie

I. - úvodní informace
Název:
Harmonie
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si zopakuje a prohloubí znalosti hudební teorie. [Interaktivní test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Diskuze.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Přiřazení překladů anglických pojmů na interaktivní tabuli.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zopakujme si učivo z minulé kapitoly.Let's revise the subject matter from the last chapter. ikona zvuk
Zopakujeme si...We are going to revise ... ikona zvuk
stupnicescale ikona zvuk
akord, akordya chord, chords ikona zvuk
durový akordmajor chord ikona zvuk
mollový akordminor chord ikona zvuk
dominantadominant ikona zvuk
subdominantasubdominant ikona zvuk
tónikatonic ikona zvuk
sled akordůsequence of chords ikona zvuk