logo

Trampská píseň do rokui 1945

I. - úvodní informace
Název:
Trampská píseň do rokui 1945
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Stručné seznámení s trampskou písní do roku 1945. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Výuka nové písně.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechové písně - Řeka hučí, Vlajka vzhůru letí.

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy. Výuka písně Řeka hučí.
Závěr
Zopakování slovíček na konci hodiny pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
banjobanjo ikona zvuk
písně k táborákucampfire songs ikona zvuk
Zpíváme táborové písně.We are singing camp songs ikona zvuk
Otevřete okno prosím.Open the window please. ikona zvuk
osadasettlement ikona zvuk
notový sešita music notebook ikona zvuk
trampské písněcampers' songs ikona zvuk
Otevřete si notový sešit.Open your music notebooks. ikona zvuk
písničkářsong writer ikona zvuk